SEMINYAK COMUNICACIÓ GLOBAL

Gestió d'esdeveniments

Les presentacions i celebracions de petit i gran format que hem organitzat en els darrers anys ens avalen. Fem del seu esdeveniment una posta en escena impecable, dirigit a consciència al públic que se li vol comunicar.

Fem ús de grans professionals en l’art de presentar i ens adaptem al tipus d’esdeveniment requerit, donant més o menys formalitat a l’acte segons requeriment.

Les presentacions les oferim de manera àgil i dinàmica, implicant el col·lectiu que s’hi concentra, sense fer-les carregoses, buscant l’atractiu del moment. Li organitzem qualsevol acte que requereix d’organització mil·limètrica, buscant els millors emplaçaments dins o fora de la seva empresa, amb els càterings més equilibrats qualitat preu.

Ajustem al pressupost a la magnitud de l’acte, sense grans ornaments sense sentit però cuidant al detall l’estètica, identificant-la ràpidament amb el seu producte utilitzant els elements corporatius referents de la seva empresa.


Web/Xarxes Socials

Utilitzem la seva WEB per obrir el seu producte al món, amb una pàgina amb tots els continguts necessaris per comunicar de forma detallada què s’ofereix, a on i perquè el seu producte ha de ser l’escollit.

Amb tres passos podem arribar a qualsevol punt de la Web, fent-la senzilla per l’usuari i sense renunciar a un producte MODERN i atractiu.

Ens encarreguem del manteniment que requereix una eina com aquesta, actualitzant-la constantment per explicar que ofereix la seva empresa i permetent que l’usuari tingui la necessitat d’entrar de forma regular per conèixer les darreres NOVETATS.

Li dediquem una especial atenció a l’enllaç de la WEB amb les XARXES SOCIALS i a l’inrevés, donat el fort seguiment que han assolit aquestes vies de comunicació. Potenciem la seva presència a aquestes xarxes, fent augmentar el número de seguidors i utilitzant-les per comunicar, sempre utilitzant una formula agradable al consumidor, mai de forma agressiva i importuna.

Podem maximitzar l’impacte de la marca/negoci dissenyant un programa de màrqueting social a Facebook, Twitter i d'altres xarxes socials afins, creant un marc de treball que ajudi a anar més enllà de la pura adquisició de Fans/Seguidors, proporcionant un abast quantitatiu, un impacte qualitatiu i un retorn de la inversió mesurable.

Utilitzant un perfil de marca/negoci dins d'una xarxa social com a panell de control per crear programes de màrqueting amb orientació Social i de Negoci, les solucions de servei es centren en l’avaluació comparativa de les diferents dimensions de la marca/negoci per treballar contra els objectius de màrqueting establerts.

Aconseguim a través d’aquests mitjans convertir una PROMOCIÓ amb una oferta sense desmerèixer el producte, fent-la seductora pel client.


Premsa escrita

Una IMATGE val més que mil paraules, però a vegades ni mil paraules expliquen el significat d’una mala imatge. Per això volem que la seva inserció a la premsa escrita entri primer pels ulls amb un IMPACTE visual i després enganxi definitivament amb el missatge, obligant pràcticament al lector a parar-se en aquest punt de la seva LECTURA. Per això cuidem l’equilibri de les dues empremtes, la visual i l’escrita, que es complementin i que serveixin no només per anunciar sinó per identificar al adquiridor amb el seu PRODUCTE.

Busquem els ROTATIUS més interessants, aquells que constitueixen un atractiu dels diferents clients i possibles clients del seu negoci, evitant d’aquesta manera fer campanyes innecessàries i poc efectives.

Utilitzem un llenguatge DIFERENT per cada clients, fent així que s’ajusti el màxim possible al consumidor final. Amb un anunci directe, poc carregós i molt fàcil de digerir.

Les insercions a la premsa escrita també les utilitzem sovint per a la crear una doble funció, la d’anunciar i de fer PROMOCIONS puntuals, però sempre seguint una mateixa línia editorial, mai fent que una promoció desvirtuï el producte.


Publicitat estàtica

Complementem les diferents CAMPANYES amb publicitat estàtica en diferents punts estratègics de la xarxa viària, tan de vies ràpides com de les zones urbanes.

Aconseguim que s’identifiqui ràpidament l’anunciant, permetent d’aquesta manera una comunicació més NOTÒRIA i efectiva. Utilitzant la mateixa filosofia que a la premsa escrita, volem que el missatge sigui prou directe com per assumir-lo amb el poc temps que et permet passar-hi per davant circulant.

Amortitzem al màxim la campanya amb un missatge poc caduc, permetent d’aquesta manera que la inversió disminueixi i sigui reactivada en qualsevol moment. Per això és important una bona estratègia, per això no la posem en marxa fins que veiem que el contingut definitiu ENGANXA i no cansa.

Juguem amb colors vistosos, que no distorsionen ni la imatge ni el text, fent-lo atractiu als ulls dels que el miren. Una COMUNICACIÓ moderna però fàcil de digerir per tothom, tan pels que coneixen o no el producte.


Ràdio i TV

Quan la PUBLICITAT es consumeix de forma massiva és fàcil perdre l’objectiu de la campanya. Sovint els espots o les falques de televisió i ràdio es converteixen en un complement més de la graella i a vegades pot resultar poc efectiu engegar una acció de promoció si aquesta no està ben calibrada.

La nostra proposta parteix de trencar amb els canons convencionals i fer un pas MÉS. Aconseguir que se’n parli, que arribi i sobretot que es consumeixi. Per això necessitem el que tenim, una gran dosi de CREATIVITAT.

Coneixedors del mercat publicitària en el que ens movem, posicionem el seu PRODUCTE amb una falca/anunci d’impacte, aconseguint que es singularitzi entre la resta, buscant un missatge DIRECTE però alhora original i diferenciat.

A SMK tractem el producte dels nostres clients com si fos nostre, valorant els possibles consumidors potencials, els targets, condicions socials i els nous sectors que poden ser susceptibles d’entrar a formar part de la seva EXPERIÈNCIA. Per això també desenvolupem la campanya en un sentit global perquè tothom si pugui sentir representat.