SEMINYAK COMUNICACIÓ GLOBAL

Premsa escrita

Una IMATGE val més que mil paraules, però a vegades ni mil paraules expliquen el significat d’una mala imatge. Per això volem que la seva inserció a la premsa escrita entri primer pels ulls amb un IMPACTE visual i després enganxi definitivament amb el missatge, obligant pràcticament al lector a parar-se en aquest punt de la seva LECTURA. Per això cuidem l’equilibri de les dues empremtes, la visual i l’escrita, que es complementin i que serveixin no només per anunciar sinó per identificar al adquiridor amb el seu PRODUCTE.

Busquem els ROTATIUS més interessants, aquells que constitueixen un atractiu dels diferents clients i possibles clients del seu negoci, evitant d’aquesta manera fer campanyes innecessàries i poc efectives.

Utilitzem un llenguatge DIFERENT per cada clients, fent així que s’ajusti el màxim possible al consumidor final. Amb un anunci directe, poc carregós i molt fàcil de digerir.

Les insercions a la premsa escrita també les utilitzem sovint per a la crear una doble funció, la d’anunciar i de fer PROMOCIONS puntuals, però sempre seguint una mateixa línia editorial, mai fent que una promoció desvirtuï el producte.