SEMINYAK COMUNICACIÓ GLOBAL

Publicitat estàtica

Complementem les diferents CAMPANYES amb publicitat estàtica en diferents punts estratègics de la xarxa viària, tan de vies ràpides com de les zones urbanes.

Aconseguim que s’identifiqui ràpidament l’anunciant, permetent d’aquesta manera una comunicació més NOTÒRIA i efectiva. Utilitzant la mateixa filosofia que a la premsa escrita, volem que el missatge sigui prou directe com per assumir-lo amb el poc temps que et permet passar-hi per davant circulant.

Amortitzem al màxim la campanya amb un missatge poc caduc, permetent d’aquesta manera que la inversió disminueixi i sigui reactivada en qualsevol moment. Per això és important una bona estratègia, per això no la posem en marxa fins que veiem que el contingut definitiu ENGANXA i no cansa.

Juguem amb colors vistosos, que no distorsionen ni la imatge ni el text, fent-lo atractiu als ulls dels que el miren. Una COMUNICACIÓ moderna però fàcil de digerir per tothom, tan pels que coneixen o no el producte.